top of page
download (2).png

אבן פינה להשפעה גלובלית

כישרון גדול זקוק למתקן נהדר

מרכז בינלאומי לפיתוח טכנולוגיות אגרו, מים וקיימות המשלב מעבדות מתקדמות עם חברות טכנולוגיות המחוברות ישירות לתעשיות האזוריות.

NewCentre6.jpeg

זרז לחדשנות ולמחקר של מים ואגריטק בישראל

כמוקד של תעשיית ההיי-טק בצפון ישראל. זה יהיה מתקן המו"פ והחדשנות הטוב ביותר בצפון ישראל.

מרכז חדשנות ומחקר ופיתוח

ממוקם בלב תעשיות צמח, פארק ההיי-טק של 3,000 מ"ר יורכב ממעבדות מתקדמות בתחומי מים, כימיה, ביולוגיה, ננו-טכנולוגיה, רובוטיקה, רקמות תאים, פולימרים ועוד.

NewCentre7.jpeg

יתרונות

Strategic Location

Beta sites

Accessible for the Disabled

Area A Corporate Tax Relief

R&D Laboratories

Nearby shopping center

Known as the region's industry leaders

Connection to Kinneret Academic College

Wide variety of restaurants

NewCentre3.jpeg

פותח פנימה

קיץ 2021

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים על מרכז המו"פ.

bottom of page